وکیل ضرب و جرح عمدی با چاقو

متأسفانه دعوا و ضرب و شتم به تاریخ بشریت بازمی گردد. با تشکیل اولین جوامع بشری بدوی و به دلیل رعایت نکردن حقوق، تضادهایی بین مردم به وجود آمد.

تاریخ جامعه شناسی و علوم اجتماعی نشان می دهد که ظهور و گسترش شهرنشینی و پیدایش قانون در جوامع منجر به استفاده از عقل و اندیشه برای حل مشکلات شده است.

اما در بررسی این پدیده در جوامع مدرن شهری و مدرن باید با اذعان به اینکه این مقوله منعکس کننده زمینه های کیفری در جامعه است، با توجه به اهمیت این جرم و پیامدهای فراوان آن در جامعه، پیشنهاد می شود.

قبل از هر شکایت یا دفاعی از حضور و همراهی وکیل کیفری متخصص ضرب و شتم استفاده شود.

مفهوم حمله عمدی

درگیری و ضرب و شتم رفتارهایی هستند که هدف آن آسیب رساندن به فرد دیگری است که گاهی با اختلالات روانی همراه است. همه ما شاهد درگیری در سرتاسر شهر در محل کار یا زندگی خود بوده ایم و یا در شبکه ها و شبکه های اجتماعی در مورد آن دیده یا خوانده ایم.

تعریف ضرب و شتم قانونی

ضرب و شتم جرمی است که ناشی از کتک زدن و صدمه بدنی به دیگری است و قانون انواع مجازات ها را پیش بینی کرده است.

قانون هم برای ضرب کلمه و هم برای صدمه تعاریف مختلفی دارد. طبق بندهای قانونی، ضرب و شتم عبارت است از ضربه زدن به طرف مقابل بدون ایجاد جراحت یا اثر جسمی و جراحت به کتک زدن شخص مقابل همزمان با وارد کردن صدمه بدنی اطلاق می شود.

از خونریزی های بسیار خفیف گرفته تا کبودی ها و جراحات بسیار بزرگ، همگی می توانند جراحت باشند و با قصاص و جزا مجازات می شوند.

در این جرم قانون برای مجازات مجرم شرایط متفاوتی دارد. اگر عمدی باشد امکان قصاص برای طرف مقابل در نظر گرفته می شود و اگر عمدی یا عدم امکان قصاص باشد موارد مختلفی از جمله خونریزی و حبس به عنوان مجازات های جایگزین در قانون پیش بینی شده است.

مصادیق حقوقی مجازات ضرب و جرح

مجازات ضرب و شتم ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشد. این موضوع به تفصیل در قانون تنظیم شده است. ماده 614 قانون مجازات اسلامی حتی تحت شرایطی قصاص دیگری را نیز پیش بینی کرده است.

در صورتی که جنایت موجب آسیب جدی به طرف مقابل شده باشد از قبیل قطع عضو، از بین رفتن بینایی یا بویایی، فلج، از بین رفتن عقل و حافظه و… امکان قصاص برای طرف مقابل در قانون پیش بینی شده است.

در صورتی که انتقام جویی ممکن نباشد و اقدام فرد مخل امنیت عمومی تلقی شود، مجازات آن از 6 ماه تا دو سال حبس است.

استفاده از سلاح سرد به عنوان چاقو نیز شرایط متفاوتی را برای این جرم ایجاد می کند. در صورت استفاده از چاقو برای ارتکاب جرم، حتی اگر هیچ یک از مشکلات جسمی طرف مقابل پیش نیاید، در قانون مجازات حبس از 3 ماه تا یک سال برای مجرم پیش بینی شده است. در صورت وقوع جنایت غیرعمد، پرداخت هزینه کودک در قانون مجازات محسوب می شود.

عاقله کیست و چه وظایفی بر عهده او است ؟

پس اگر طفلی اعم از ممیز و غیر ممیز، عمداً یا غیر عمد کسی را بکشد، مجروح کند یا کتک بزند، عاقله باید دیه را بدهد.

طبق تعریف ماده (307) قانون مجازات عمومی، عاقله کسی است: اقوام ذکور پدر یا مادر، دروس ارث را تدریس کنند تا همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند، به طور مساوی در قبال پرداخت هزینه فرزند خواهند بود. . .

بنابراین، اگر کودکی مرتکب جرمی شود مستلزم پرداخت دیه است.

وکیل برای ضرب و شتم عمدی

حمایت از ضرب و شتم عمدی در درگیری های مسلحانه و دعاوی عمومی می تواند از حقوق و منافع شما محافظت کند

بسیاری از اختلافات در محل کار، خانواده و محله منجر به ضرب و شتم و اغلب منجر به شکایت می شود. جلوگیری از جنگ

 

صیانت از دعاوی و ضرب و جرح عمدی و غیرعمد مستلزم داشتن تجربه وکیل در زمینه فوق می باشد، چرا که پس از مراجعه به دادگاه صالح، رسیدگی اغلب مستلزم اقدام قانونی مناسب است که نیازمند دانش حقوقی و تجربه عملی وکالت در این زمینه است. زمینه.

وکیل ضرب و شتم عمدی در تهران

از نظر حقوقی، موارد ضرب و جرح عمدی در صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم است.

مولفه های جرم حمله عمدی است

عنصر مادی: ایراد ضرب و جرح عمدی با ابزار و ادواتی از قبیل سنگ، چوب، چاقو، چوب و … و یا بدون ابزار با هل دادن یا ضربه …..

رکن روانی: مرتکب باید رفتارهای فوق را بخواهد و عمداً با فرض مستی نبودن و اجبار به خوابیدن در جنایت شرکت کند و خواه ناخواه نتیجه را نیز متوجه مشکل باشد.

رکن قانونی: قانونگذار تعرض عمدی را جرم تعریف کرده و با توجه به نتایج و استفاده یا عدم استفاده از سلاح، مرتکب را مجازات کرده است.

 

تلفن مشاوره رایگان با وکیل متخصص ضرب و جرح: ۰۹۱۲۶۵۹۴۶۶۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *