Markalaşma ve şirket tescili nasıl yapılır?

Şahıs Şirketi nedir?

 

Yatırımcılar, sermayelerini nasıl kullanacaklarına karar vermeden önce ne tür bir şirket açacaklarına karar vermelidir. İş türleri, yetenekler, işlem hacimleri, ortak sayısı ve yönetim biçimleri açısından birbirlerinden farklılık gösterirler. İş yeri açmadan önce yatırımcıların ne tür iş açacaklarına, nasıl yöneteceklerine karar vermeleri ve buna göre hareket etmeleri esastır. Yatırımcının sermayesine ve projesine uygun bir şirketin açılması, daha hızlı ve verimli büyüme elde etmesini sağlar. Öte yandan, sermayesini aşan ve projeye uygun olmayan bir işe girişmek, gereksiz harcamalara, hisse bölünmelerine ve yönetimde belirsizliklere yol açabilir.

 

Bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişinin ticari faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları şirket türüne halka açık limited şirket denir. Halka açık limited şirketin sermayesi belirlidir ve bu sermaye esas sermayenin paylarının toplamından oluşur. Firma kaydı yapmak için   https://ofisteofis.com.tr/   sanal ofis  ‘ten rezervasyon yapabilirsiniz.

 

Anonim şirket nedir?

Anonim şirket, sermayesi belirli, paylara bölünmüş ve birkaç ortak tarafından yönetilen bir şirket türüdür. Anonim şirkette ortak sayısı 500’e kadar çıkabilir. Anonim şirkette ortak sayısı 500’den fazla ise şirket sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Ticari sektörde işlemlerin daha hızlı ve esnek bir ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan anonim şirketler, yatırımcılar tarafından genellikle tercih edilen şirket türüdür. Anonim şirket açmak için en az 50.000 TL sermaye gerekir. Anonim şirket, önemli yatırımların ve projelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan, büyük hacimli işlemlere sahip esnek bir şirket türüdür.

 

Şahıs Şirketi nedir?

Şahıs şirketleri, anonim şirketlere göre daha kapalı bir yapıya sahip olan ve tek veya az sayıda ortakla kurulabilen şirketlerdir. Şahıs şirketlerinde ortak veya ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Bir veya birden fazla kişinin ticari kazanç elde etmek amacıyla oluşturduğu şahıs şirketleri, hisse devri ve ortaklık işlemlerinin oldukça zor olduğu şirket türleri arasındadır. Şahıs şirketlerinde yeni bir ortağın şirkete katılması için diğer tüm ortakların onayı gerekir. Aksi takdirde ortaklık kazanılamaz. Bu işlem hisse devir işlemleri için de geçerlidir. Bu nedenle yatırımcıların şahıs şirketleri için ortak satın almadan önce dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

Anonim şirketin özellikleri nelerdir?

Anonim şirket, ticari hayatta hız, esneklik ve geniş işlem hacmi sunan, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir şirket türüdür. Anonim şirketin başlıca özellikleri şunlardır:

-Anonim şirketler, kanunla yasaklanmayan herhangi bir amaç için kurulabilir.

-Anonim şirketlerin 500’e kadar ortağı olabilir.

-Anonim şirketin kurulabilmesi için en az 50.000 TL sermayeye sahip olması gerekir.

-Anonim şirketlerde hisse devri çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

-Anonim şirketler tek bir kurucu ile kurulabileceği gibi birden fazla kurucusu da olabilir.

-Anonim şirketler kurumlar vergisine tabidir ve verginin asıl alıcısı şirkettir.

-Anonim şirketin ortakları, ancak taahhüt ettikleri pay oranında vergiden sorumludur.

 

 

Bir şirket ile şahıs şirketi arasındaki farklar nelerdir?

Farklı özellikleri ile birbirinden ayrılan anonim şirketler ve şahıs şirketleri sermaye yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların tercihleri arasındadır. Anonim ve şahıs şirketleri arasındaki temel farklar şunlardır;

-1Şahıs şirketleri bir günde hızlı bir şekilde kurulabilirken, anonim şirketlerin kurulması ortalama 2-3 gün sürebilmektedir.

-2Şahıs şirketlerinde kuruluş için sermaye şartı aranmazken, anonim şirketlerde kuruluş için öncelikle 50.000 TL sermaye aranmaktadır.

-3Özel şirketlerde ödenecek vergi miktarı elde edilen gelire göre değişmektedir. Anonim şirketlerde bu oran sabit olmak üzere %22’dir.

Özel şirketler vey a company bir gün içinde kapatılabilirken, anonim şirketler açıldıktan sonra 6 ay içinde kapatılamaz. Öyle ki anonim şirketlerin kapanma süresi 1 yılı bile bulabilmektedir.

 

Ticari faaliyette bulunmak isteyen firmalar, bu faaliyetleri bir şirket çatısı altında sürdürmek zorundadır. İş kurmak isteyenlerin en çok başlattığı iş türleri;

  • anonim toplum
  • Anonim şirket
  • Bireysel Is
  • anonim toplum

 

Bunlar günümüzün en köklü işletme türleridir. Bu yazımızda limited şirket nedir ve limited şirket nasıl kurulur, limited şirketin kuruluşu, limited şirketin özellikleri ve limited şirket için gerekli belgeler hakkında bilgi vereceğiz. Bu makaleyi inceleyerek, limited şirketler hakkında bilgi edinebilecek ve ticari faaliyetlerinizi yürütmek için limited şirket kurmayı öğrenebileceksiniz.

 

 

Halka açık limited şirketin özellikleri

 

Limited şirket kurmadan önce öğrenmeniz gereken bir diğer konu ise limited şirketin özellikleri ile ilgilidir. Limited şirket nedir ve limited şirket nasıl kurulur yazımızın bu bölümünde size limited şirketin özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

 

 

– Halka açık limited şirket kuruluşu, en az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişinin katılımıyla oluşturulabilen şirket türüdür.

-Halka açık limited şirket kurmak için gereken asgari sermaye 10.000 TL’dir.

-Halka açık limited şirketin her hissesi, ortakların sosyal haklarını göstermek için eşit veya belirli paylara bölünür.

– Halka açık limited şirkette bölünen payların 25 ve katları 25 olmalıdır.

– Halka açık limited şirket kuruluşunda, ortaklar ticari ünlerini ve emeklerini sermayeye koyamazlar.

– Halka açık limited şirketlerin hisse senedi veya tahvil ihraç etmesine izin verilmez.

– Halka açık limited şirket ortaklarının sorumlulukları, şirketin kurulduğu tarihte taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile orantılıdır.

-Limited şirketin ortakları borçlardan şahsen sorumlu değildir.

 

Limited şirket nasıl kurulur?

 

Limited şirket kurmak isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri limited şirket nasıl kurulur. Limited şirket kurmak isteyen kişiler belirli adımları izleyerek şirket kurabilirler. Halka açık limited şirket kurma adımları aşağıdaki gibidir;

 

-Muhasebe seçimi

– Şirketin kurulması için gerekli belgeleri toplayın

– Halka açık bir limited şirketin tüzüklerinin hazırlanması

-Vergi ve bankacılık süreçleri

– Ticaret siciline kayıt

– Vekaletname ve beyan aşaması

– vergi dairesine beyan

-Oda ve belediyenin işlemleri

 

Halka açık limited şirket olarak kuruluş halinde 8 adımda gerçekleştirilir. Limited şirket nedir ve limited şirket nasıl kurulur, bu adımlardan daha sonra yazımızın devamında bahsedeceğiz.

 

 

Limited şirket kurma sürecinde muhasebeci seçimi

Limited şirket kurmak isteyen kişilerin bir muhasebeci veya mali müşavir ile başlamaları çok önemlidir. Mali müşavirler ve muhasebeciler genellikle iş kurma aşamasında iş kurma konusunda yardımcı olurlar. Ancak şirket kurulduktan sonra şirketin vergi ve SGK hizmetlerini vermektedirler.

 

Limited şirket kurmak için gerekli belgeler

 

Halka açık limited şirket kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin şirket kurarken toplaması ve düzenlemesi gereken belgeler bulunmaktadır. Halka açık limited şirket kurmak için gerekli belgeler şunlardır;

 

– Halka açık limited şirket kurulması için bildirim formu

Noter tasdikli sözleşme

– Anonim şirket kuracak ortakların nüfus cüzdan fotokopileri ve kimlik fotoğrafları

– Halka açık bir limited şirketin kurulması sırasında gerekli sermayenin yatırıldığını onaylayan bir makbuz.

-İkametgah (halka açık limited şirketin tüm ortakları için 2 adet)

-Halka açık limited şirketin kurulacağı iş yerinin kira sözleşmesi

-Oda kayıt beyanları

-Kiralamak

-Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını gösteren belgeler

– Halka açık limited şirketin temsilcisini ve yöneticisini gösteren belge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *